POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ASKADO GROUP LTD  Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, S63 5DB Rotherham jest Administratorem danych osobowych klientów www.autoklasa.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze strony www.autoklasa.pl przetwarzane są przez ASKADO GROUP LTD w celu prowadzenia podstawowej działalności firmy, a w szczególności:

świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży, obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na wypełnieniu przez klienta formularzu zgłoszenia,

2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

3. przesyłania przez ASKADO GROUP LTD na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach

4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony www.autoklasa.pl,

5. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron ASKADO GROUP LTD, dostosowania strony do potrzeb Klientów,

6. w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji.

3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez ASKADO GROUP LTD ww. usług.

4. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

6. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

7. Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia usług proponowanego przez ASKADO GROUP LTD bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na wypełnienie formularza zamówienia lub innego formularza otrzyma korespondencję zgodną z celem opisanym w formularzu.

8. Podczas wypełnienia formularza zamówienie Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, telefon, adres dostawy oraz o uszczegółowienie swojego zapytania.

9. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT (standardowo sprzedaż jest dokumentowana za pomocą rachunku), zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.

10. Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w formularzu zamówienia, bądź innym przez Niego wskazanym.

11. Jest możliwe, że podczas odwiedzania strony www.autoklasa.pl  zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemuoperacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze strony www.autoklasa.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

12. Jeśli Klient zwraca się do ASKADO GROUP LTD z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje ASKADO GROUP LTD swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.

13. Informacje uzyskane od Klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.

14. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze strony www.autoklasa.pl  /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie strony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez www.autoklasa.pl, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

15. Wszystkie informacje i dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym firmom zewnętrznym.

16. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.

17. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, ASKADO GROUP LTD może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. ASKADO GROUP LTD może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

18. Pracownicy ASKADO GROUP LTD kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.

19. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od ASKADO GROUP LTD informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.

20. Niektóre obszary ASKADO GROUP LTD mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

21. Pliki cookies wykorzystywane przez ASKADO GROUP LTD mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony www.autoklasa.pl i służą do przechowywania informacji. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

22. Prócz plików cookies ASKADO GROUP LTD może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na strony www.autoklasa.pl.

23. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem strony www.autoklasa.pl jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu.

24. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

25. ASKADO GROUP LTD nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach www.autoklasa.pl.

26. ASKADO GROUP LTD zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości ASKADO GROUP LTD może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.autoklasa.pl. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.

27. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług www.autoklasa.pl. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze strony www.autoklasa.pl.